Alternate Text

Phóng sự: Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, số hóa dịch vụ. Xây dựng cảng điện tử trong kỷ nguyên số

Hội thảo giới thiệu dịch vụ Cảng điện tử (ePort)

Mời quý vị và các bạn xem phóng sự: 
Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, số hóa dịch vụ. Xây dựng cảng điện tử trong kỷ nguyên số tại đường link sau: https://youtu.be/bORHzqA2CI0
(Nguồn: THP Online)

HỖ TRỢ THANH TOÁN