Căn cứ công văn số 3913/BGTVT-ATGT ngày 10/4/2014 của Bộ giao thông vận tải về việc kiểm soát trọng tải phương tiện ngay sau khi xếp hàng hóa lên ô tô;
 
Căn cứ công văn số 2877/CHP-HĐTQT ngày 15/9/2014 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc thực hiện Bản cam kết kiểm soát trọng tải xe.

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo với Quý Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Quý khách hàng:
Kể từ ngày 26/9/2014, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ triển khai thực hiện Quyết định số 2995/QĐ-CHP ngày 26/9/2014 về việc thực hiện “Quy định trình tự kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện vận tải đường bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng”.
(Có quy định chi tiết kèm theo)

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác của Quý Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Quý khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:
1. Bản cam kết thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện ra vào cảng;
2. Quy định trình tự kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện vận tải đường bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.


Tin liên quan