Ông Cao Trung Ngoan, Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng điều hành hoạt động của Cảng Hải Phòng từ ngày 01/9/2018

Lượt xem:2163
Ngày đăng:04/09/2018
Cỡ chữ
Bản in
Vào hồi 18h00 ngày 31/8/2018, tại phòng họp 205, Văn phòng Cảng Hải Phòng số 8A Trần Phú, Hải Phòng, ông Nguyễn Hùng Việt - Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng và ông Cao Trung Ngoan - Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng đã ký biên bản bàn giao công việc, công tác điều hành tại Cảng Hải Phòng. 
Nghị quyết số 64/NQ-CHP ngày 31/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã thống nhất: “Giao nhiệm vụ cho ông Cao Trung Ngoan - Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng điều hành hoạt động của Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/9/2018 (trừ quyền và nghĩa vụ Người đại diện theo pháp luật của Công ty) cho đến khi có Tổng giám đốc mới” thay ông Nguyễn Hùng Việt - Tổng giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ. 

Tin: Văn phòng Công ty.
TOP
Tin liên quan