Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2020

Lượt xem:715
Ngày đăng:28/02/2020
Cỡ chữ
Bản in
Sáng 28/02/2020 tại Trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Trên 100 đại biểu đại diện cho cán bộ công nhân lao động toàn Công ty đã dự Hội nghị để tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị, đại biểu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có: ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng Giám đốc, ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn, đại diện các Ban chuyên môn và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; đại biểu thành phố Hải Phòng có ông Nguyễn Công Hòa - Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, đại diện các phòng nghiệp vụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng.

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người: ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Tường Anh - Tổng Giám đốc, ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty. Ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo tình hình tổ chức hội nghị người lao động từ cơ sở và đại biểu dự Hội nghị. Ông Nguyễn Tường Anh - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.Năm 2019, thị trường hàng hóa khu vực Hải Phòng có nhiều biến động. Sản lượng thông qua cảng bằng tàu biển của toàn khu vực đạt 71,156 triệu tấn, giảm 1% so với năm 2018 (72,028 triệu tấn); có nhiều khó khăn khách quan do sản lượng container nội địa, hàng khô, hàng sắt thép, sắt phế, thiết bị và gỗ cây rời giảm cước và sản lượng. Sản lượng hàng chuyển tải giảm mạnh, bằng 40% năm 2018, tác động đến hiệu quả SXKD. Mặt khác, ảnh hưởng của quan hệ thương mại quốc tế và thay đổi một số chính sách của Nhà nước đã tác động đến tình hình SXKD trong khu vực và Cảng Hải Phòng. Luồng chưa được nạo vét kịp thời ảnh hưởng đến việc khai thác của cảng và ảnh hưởng đến việc đàm phán, thu hút khách hàng.

Cảng Hải Phòng, được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, triển khai hiệu quả các giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng đặc biệt là các giải pháp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã giữ vững được thị phần, ổn định khách hàng hiện có và thu hút thêm các khách hàng mới.

Các đơn vị, chi nhánh trực thuộc được giao quyền chủ động trong công tác thị trường, tổ chức sản xuất đã phát huy được tối đa nội lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình trật tự trị an được giữ vững, thu nhập CBCNV tương đối ổn định.

Năm 2019, sản lượng hợp nhất Cảng Hải Phòng đạt 35,258 triệu tấn, bằng 100,7% kế hoạch, tăng 6,1% so với thực hiện năm 2018, trong đó container đạt 1.826.700 teus, bằng 100,8% so với thực hiện năm 2018 (1.810.860 teus). Doanh thu: 2.259,766 tỷ đồng, đạt 102,7% kế hoạch (2.200 tỷ đồng), tăng 1,59% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018 (2.224,375 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế: 622,222 tỷ đồng, đạt 113,1% kế hoạch (550 tỷ đồng), tăng 3,55% so với thực hiện năm 2018 (600,88 tỷ đồng).

Công ty mẹ Cảng Hải Phòng, sản lượng thông qua: 26,918 triệu tấn, đạt 104,9% kế hoạch (25,662 triệu tấn), tăng 12,1% so với thực hiện năm 2018 (24,01 triệu tấn), trong đó container thực hiện 1.270.700 teus, đạt 103,3% kế hoạch (1.230.500 teus) và tăng 10,1% so với thực hiện năm 2018 (1.153.700 teus); doanh thu: 1.694,379 tỷ đồng đạt 100,6% kế hoạch (1.684 tỷ đồng), tăng 3,9% so với thực hiện năm 2018 (1.631,286 tỷ đồng), trong đó doanh thu khai thác đạt 1.540,158 tỷ đồng, tăng 9,9% so với thực hiện năm 2018 (1.400,9 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế: 396,639 tỷ đồng, đạt 108,7% kế hoạch (365 tỷ đồng), tăng 8,6% so với thực hiện năm 2018 (365,098 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận khai thác đạt 293,467 tỷ đồng, tăng 56,3% so với thực hiện năm 2018 (187,699 tỷ đồng).

Sau khi Tổng Giám đốc Công ty giải đáp các kiến nghị, Hội nghị đã nghe tham luận của đại diện Phòng Kinh doanh, Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu về các giải pháp trong sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của toàn Cảng. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá cao những kết quả của cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng năm 2019, đồng thời định hướng, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020.


Với những thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác, năm 2019 Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tặng Bằng khen. Các cá nhân có thành tích trong sản xuất, công tác được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tặng bằng khen. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được ủy quyền trao tặng các danh hiệu khen thưởng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Công đoàn Công ty đã ký kết quy chế phối hợp 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã nhấn mạnh các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2020 đối với các lĩnh vực kinh doanh khai thác, công tác quản trị, công tác đầu tư, sửa chữa và công nghệ thông tin, việc đảm bảo năng suất và thực hành tiết kiệm, công tác phối kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và đầu tư phát triển cảng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết), cụ thể: Sản lượng thông qua: 34,5 triệu tấn, doanh thu: 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 605 tỷ đồng. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Sản lượng: 27,5 triệu tấn (container: 1.300.000 teus), doanh thu: 1.732 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 415 tỷ đồng, cổ tức: dự kiến thực hiện 6%. Cảng Hải Phòng chấp hành đúng các chính sách thuế, nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế  theo quy định của Nhà nước. 


Nội dung phát động thi đua đã được phát động tại Hội nghị và phổ biến tới toàn thể CBCNLĐ. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với 100% biểu quyết nhất trí. 

Tin và ảnh: Văn phòng công ty
TOP
Tin liên quan