Hải Phòng tăng trưởng

Lượt xem:1751
Ngày đăng:01/02/2019
Cỡ chữ
Bản in
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36 - NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình “Hải Phòng tăng trưởng” của Đài Truyền hình Hải Phòng, chuyên mục Đối thoại đã phỏng vấn ông Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về những vấn đề liên quan đến thực trạng phát triển kinh tế cảng biển Hải Phòng hiện nay; xu thế phát triển xanh và cuộc cách mạng 4.0 đặt ra nhiều thời cơ và thách thức đối với các ngành, các lĩnh vực, trong đó có kinh tế cảng biển…

Xin mời theo dõi chương trình qua đường link sau: http://thhp.vn/tin-tuc-n20761/hai-phong-tang-tuong-27012019.html
TOP
Tin liên quan