Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Lượt xem:2125
Ngày đăng:27/06/2019
Cỡ chữ
Bản in
Ngày 26/6/2019, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
  
 
 
 
Đại hội đã nhất trí bầu Đoàn chủ tịch gồm 05 người: Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT, ông Phạm Hồng Minh - Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Tường Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty. Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội.
 
 
Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 5 năm 2014 - 2019 và nhiệm vụ nhiệm kỳ tiếp theo 2019 - 2024, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông, Báo cáo công tác đầu tư phát triển Cảng tại Lạch Huyện. Nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông đã được nhất trí thông qua như: lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, điều chỉnh, bổ sung ngành nghê kinh doanh... 

100% số cổ phần tham dự biểu quyết đồng ý với những nội dung được báo cáo tại Đại hội. Các đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ đồng thời đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các thành viên sau: 

1. Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
2. Ông Nguyễn Tường Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị 
4. Ông Lương Đình Minh - Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị 
6. Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị 
7. Ông Vũ Quyết Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị  
Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gồm có: 
1. Bà Đào Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm soát 
2. Bà Đào Thị Phương Lan - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên Ban Kiểm soát 

 
 
 
Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019. 
Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Hải Phòng đã thay mặt cổ đông tặng hoa cảm ơn các ông, bà nguyên Thành viên HĐQT, BKS và chúc mừng các Thành viên HĐQT, BKS mới. 

 
 
Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát biểu bế mạc đại hội.Tin và ảnh: VPCT
TOP
Tin liên quan