Phát huy những thắng lợi đã đạt được - Đêm giao thừa mừng xuân mới năm 2015 - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chọn Chi nhánh Cảng Tân Vũ, đơn vị chủ lực xếp dỡ container của Công ty làm địa điểm tổ chức Lễ đón mã hàng đầu năm nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những thời khắc đầu tiên của năm mới 2015.

  

 Trong năm 2014 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng gặp nhiều khó khăn thử thách do ảnh hưởng của biến động kinh tế thế giới, tình hình chính trị Biển Đông; thực hiện giám sát trọng tải đường bộ và sự cạnh tranh gay gắt từ các cảng trong khu vực. Việc chuyển đổi hoạt động từ mô hình Công ty TNHH sang công ty cổ phần từ ngày 01/7/2014 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Cảng do phải điều chỉnh nguồn vốn và đổi mới hệ thống quản lý. Song với quyết tâm cao lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo”, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Cảng đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Hoàn thành kế hoạch sản lượng 19,4 triệu tấn vào ngày 26/12, về trước thời gian 6 ngày.
- Tổng sản lượng xếp dỡ hàng hoá thông qua Cảng năm 2014 đạt 19,75 triệu tấn, vượt 2% kế hoạch được giao và tăng 5% so với thực hiện năm 2013, trong đó hàng container đã đạt trên 1 triệu TEU.
- Tổng doanh thu thực hiện đạt 1.565 tỷ đồng, vượt 6,5% kế hoạch được giao và bằng 100% so với năm 2013, trong đó doanh thu từ khai thác cảng thực hiện 1.363 tỷ đồng, bằng 100,5% so với thực hiện năm 2013. 
- Lợi nhuận cả năm đạt 397,5  tỷ đồng, vượt 83,7% kế hoạch, tăng 57,6% so với năm 2013.
- Dự kiến cổ tức 06 tháng cuối năm 2014 sẽ vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2014, Cảng Hải Phòng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn Cảng, đời sống người lao động đảm bảo ổn định với mức thu nhập tăng trưởng khá.

Năm vừa qua, song song với việc thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp đảm bảo đồng bộ kịp thời theo đúng tiến độ đề ra, Công ty vẫn tích cực triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt. Lãnh đạo Công ty đôn đốc, chỉ đạo chặt chẽ các nhà thầu thi công đảm bảo đúng tiến độ các dự án tại Tân Vũ đồng thời chú trọng đầu tư các trang thiết bị xếp dỡ tiên tiến, hiện đại để phục vụ sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 nêu trên chính là những tiền đề tốt đẹp để chuẩn bị hành trang cho năm sản xuất mới 2015 của Cảng Hải Phòng.

Bước sang năm 2015, hoạt động dưới mô hình mới, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Công ty quyết tâm phấn đấu đạt sản lượng xếp dỡ vượt 20 triệu tấn hàng hoá thông qua; tổng doanh thu phấn đấu đạt 1.500 tỷ đồng. Cổ tức cho các cổ đông sẽ cao hơn năm 2014; tiếp tục ổn định việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho cán bộ công nhân viên toàn Cảng.
 Năng suất lao động sẽ tăng từ 10% ÷ 20%. Với quyết tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đầu tư, lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung cho dự án tại chi nhánh Cảng Tân Vũ về cơ sở hạ tầng, thiết bị, công nghệ thông tin và hoàn thành dự án đầu tư trong năm 2015. Đồng thời, Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển Cảng ngày càng hiện đại, với trọng tâm là phát triển Cảng tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện để nâng cao khả năng cạnh tranh và khẳng định vị trí chủ lực của Cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc.

Để đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, trong năm 2015 Cảng Hải Phòng tập trung triển khai những giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp thị, hợp lý hóa trong khai thác, điều hành sản xuất và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ .
- Nâng cao công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo an toàn lao động và quy trình công nghệ xếp dỡ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn Cảng.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, mô hình tổ chức; đào tạo, cân đối lao động hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh theo mô hình mới và trong tình hình mới.
- Tập trung tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng yếu, đáp ứng sự tăng trưởng hàng hoá qua cảng.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo”, cán bộ công nhân Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nói chung và cán bộ công nhân viên Chi nhánh Cảng Tân Vũ nói riêng sẽ tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong năm 2015.  
 P.X.H
Tin liên quan