Thông báo họp ĐHCĐ 2018

Lượt xem:931
Ngày đăng:08/06/2018
Cỡ chữ
Bản in
- Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2018 (Chi tiết xem tại đây).
- Invitation - Annual General meeting of Shareholders 2018 (Chi tiết xem tại đây).
- Giấy xác nhận /ủy quyền tham dự Đại cổ đông năm 2018 (Chi tiết xem tại đây).
TOP
Tin liên quan