Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018

Lượt xem:1308
Ngày đăng:02/07/2018
Cỡ chữ
Bản in

1.Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng ( Chi tiết xem tại đây).

2.Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  ( Chi tiết xem tại đây).

3.Thông tin về nhân sự thành viên HĐQT ( Chi tiết xem tại đây).


TOP
Tin liên quan