TRỤ SỞ CẢNG HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 8A đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (+84-225) 3859 945 / 3652 192  -  Fax: (+84-225) 3859 973 / 3652 192


PHÒNG KINH DOANH
Điện thoại: (+84-225) 3551 834 / 3836 109
Fax: (+84-225) 3859 924
THƯỜNG TRỰC AN NINH 24/24 HẢI PHÒNG
Điện thoại: (+84-225) 3859 947 / 3859 814
Fax: (+84-225) 3551 337

Mã xác thực