Đơn vị thành viên
Đơn vị thành viên

Giới thiệu Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y Tế Cảng Hải Phòng


1. Tên giao dịch

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TÂM Y TẾ CẢNG HẢI PHÒNG

- Địa chỉ: Số 23 Đường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 0225.3921312 / Fax: 0225.3921312
- Tài khoản Việt Nam Đồng: 020.01.01.0860.866 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, CN Hải Phòng


2. Vị trí địa lý3. Cơ sở vật chất


5. Thông tin Ban lãnh đạo

STT Họ Tên/Đơn Vị Điện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1

Nguyễn Vũ Hà

Chủ tịch Công ty

Điện thoại / Fax: 0225.3921312

Email: hanv@haiphongport.com.vn

2

Cao Hồng Phương

Giám đốc điều hành Công ty

Điện thoại: 0225.3921817

Email: phuongch@haiphongport.com.vn

 

6. Thông tin liên hệ

STTHọ Tên/Đơn VịĐiện thoại/ Fax/ Email liên hệ
1

Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp

Điện thoại: 0225.3921162

2

Trực Cấp cứu

Điện thoại: 0225.3921425

 

7. Một số hình ảnh của Công ty


Xem thêm