Tổng công ty làm việc với Cảng Hải Phòng về kế hoạch đầu tư phát triển tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
Tổng công ty làm việc với Cảng Hải Phòng về kế hoạch đầu tư phát triển tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
Thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chủ trương giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông qua Công ty cổ phần cảng Hải Phòng đầu tư 2 bến tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện), ngày 03/2/2017, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có buổi làm việc với...
CTCP Cảng Hải Phòng góp vốn thành lập liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ
CTCP Cảng Hải Phòng góp vốn thành lập liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ
CTCP Cảng Hải Phòng góp vốn thành lập liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ
Cảng Hải Phòng đầu tư thêm 06 cần trục giàn RTG tại Cảng Tân Vũ
Cảng Hải Phòng đầu tư thêm 06 cần trục giàn RTG tại Cảng Tân Vũ
Nhằm tăng năng lực xếp dỡ và tiếp nhận container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, phù hợp với quy hoạch phát triển của khu Cảng Đình Vũ, Cảng Hải Phòng đã tiến hành đầu tư bổ sung 06 chiếc cần trục giàn RTG với tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng phục vụ khai thác mặt hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân...
Dự án đầu tư 12 cần trục giàn RTG của Cảng Hải Phòng
Dự án đầu tư 12 cần trục giàn RTG của Cảng Hải Phòng
Nhằm mục tiêu đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực xếp dỡ và tiếp nhận container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, phát triển ưu thế, tăng khả năng cạnh tranh và theo quy hoạch phát triển của Cảng Hải Phòng, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tiếp nhận 12 cần trục giàn RTG.
Di chuyển 02 cần trục giàn QC đến Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng
Di chuyển 02 cần trục giàn QC đến Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng
Nhằm tăng năng lực xếp dỡ mặt hàng container tại Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng - Cảng Hải Phòng tại khu công nghiệp Đình Vũ
12