Danh bạ điện thoại - Văn phòng Công ty

Lượt xem:13447
Ngày đăng:05/10/2015
Cỡ chữ
Bản in

Đơn vị

Điện thoại/Fax/Email

Phòng Kinh doanh

Điện thoại: 0225.3859456/Fax: 0225.3551337

Phòng Tài chính Kế toán
Điện thoại: 0225.3859902

Phòng Tổ chức Tiền lương

Điện thoại: 0225.3551765

Phòng Kỹ thuật
Điện thoại: 0225.3859849
Phòng Kế hoạch Pháp chế
Điện thoại: 0225.3550835
Văn phòng công ty
Điện thoại: 0225.3859967
Trung tâm công nghệ thông tin

 Điện thoại: 
- Khu vực văn phòng Công ty   : 0225.3827483/ 0915227120
- Khu vực Cảng Tân Vũ            : 0225.3262957/ 0911946877 - VHF (kênh 2)
- Khu vực Cảng Chùa Vẽ          : 0225.3629172/ 0911120277


TOP
Tin liên quan