1. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Trần Lưu Phương
 Giám đốc

Điện thoại / Fax:
  0225.3747095
Email: phuongtl@haiphongport.com.vn;
            tranluuphuonghd@gmail.com

Nguyễn Tuấn Vinh

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3552428
Email: vinhnt@haiphongport.com.vn;
           nguyentuanvinh1986@gmail.com

Ngô Huy Phúc
 Phó Giám đốc
Điện thoại: 
0225.3859804
Email: phucnh@haiphongport.com.vn;
            huyphuc08.chp@gmial.com

 Cao Thị Mai Linh
 Phó Giám đốc

  Điện thoại / Fax:
 0225.3797956 
  Email: linhctm@haiphongport.com.vn2. Thông tin liên hệ

Đơn vị

Điện thoại / Fax liên hệ

Phòng Kinh doanh Tiếp thị

Điện thoại: 0225.3551544/ 0225.3836011
Fax: 0225.3552427

Phòng Hàng Hóa

Điện thoại: 0225.3797657
Fax: 0225.3797330

Phòng Điều hành sản xuất

Điện thoại: 0225.3859901
Fax: 0225.3550640

Phòng Logistics
Điện thoại: 0225.3827216
Phòng Tài chính Kế toán
Điện thoại: 0225.3550186 / 0225.3550464
Phòng Tổ chức Tiền lương
Điện thoại: 0225.3827506
Phòng Hành chính Y Tế
Điện thoại: 0225.3821325
Phòng Kỹ thuật Vật tư
Điện thoại: 0225.3746011
Phòng An toàn Lao động
Điện thoại: 0225.3797262


Tin liên quan