Ban lãnh đạo Công ty

Lượt xem:4204
Ngày đăng:11/06/2018
Cỡ chữ
Bản in

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Phạm Hồng Minh
 Chủ tịch HĐQT

Điện thoại / Fax:
  0225.3827396/ 0225.3827396
Email: minhph@haiphongport.com.vn          

Nguyễn Tường Anh

Tổng Giám đốc

Điện thoại/ Fax: 0225.3797699/ 0225.3859940
Email: anhnt@haiphongport.com.vn       

 Chu Minh Hoàng Phó Tổng Giám đốcĐiện thoại/ Fax: 0225.3859953/ 0225.3686959
Email: hoangcm@haiphongport.com.vn
 Hà Vũ Hào Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại/ Fax: 0225.3551845/ 0225.3686706
Email: haohv@haiphongport.com.vn
 Ngô Trung Hiếu Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại/ Fax: 0225.3797699/ 0225.3859940
Email: hieunt@haiphongport.com.vn
 Phạm Tuấn Hải Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại/ Fax: 0225.3859906/ 0225.3836943
Email: haipt@haiphongport.com.vn
TOP
Tin liên quan