Kết quả các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lượt xem:1050
Ngày đăng:31/12/2019
Cỡ chữ
Bản in
Cảng Hải Phòng công bố kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
1.Biên bản kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết xem tại đây)
2.Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 (Chi tiết xem tại đây)
TOP
Tin liên quan