1. Tên giao dịch

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG HOÀNG DIỆU

  - Địa chỉ: Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  - Điện thoại: 0225.3836011 / Fax: 0225.3747095
  - Tài khoản Việt Nam Đồng: 020.01.01.0468.468 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, CN Hải Phòng
  - Tài khoản Đô la Mỹ: 020.01.37.0386.668 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, CN Hải Phòng

2. Vị trí địa lý
3. Sơ đồ tổng thể

   

4. Cơ sở vật chất

 


5. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ


Trần Lưu Phương


Giám đốc

Điện thoại / Fax: 0225.3747095
Email: phuongtl@haiphongport.com.vn; 
            tranluuphuonghd@gmail.com

Nguyễn Tuấn Vinh
 Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3552428
Email: vinhnt@haiphongport.com.vn;
            nguyentuanvinh1968@gmail.com

Ngô Huy Phúc

 Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3859804
Email: phucnh@haiphongport.com.vn;
            huyphuc08.chp@gmail.com


Cao Thị Mai Linh


  Phó Giám đốc
Điện thoại / Fax: 0225.3797956
Email: linhctm@haiphongport.com.vn


6. Thông tin liên hệ

Đơn vị

Điện thoại / Fax liên hệ

Phòng Kinh doanh Tiếp thị

Điện thoại: 0225.3836011/ 0225.3551544
Fax: 0225.3552427

Phòng Hàng Hóa

Điện thoại: 0225.3797657
Fax: 0225.3797330

Phòng Điều hành sản xuất

Điện thoại: 0225.3859901
Fax: 0225.3550640

Phòng Logistics

Điện thoại:
0225.3827216

Phòng Tài chính Kế toán
Điện thoại: 0225.3550186 / 0225.3550464
Phòng Tổ chức Tiền lương
Điện thoại: 0225.3827506
Phòng Hành chính Y Tế
Điện thoại: 0225.3821325
Phòng Kỹ thuật Vật tư
Điện thoại: 0225.3746011
Phòng An toàn Lao động
Điện thoại: 0225.3797262

7. Một số hình ảnh của Cảng Hoàng Diệu