Chính sách vận chuyển
Chính sách vận chuyển
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG cam kết trong suốt quá trình vận chuyển từ khi tiếp nhận hàng hóa đến khi giao tới khách hàng hoàn toàn bằng phương tiện thùng kín đảm bảo điều kiện vận chuyển.
Chính sách thanh toán
Chính sách thanh toán
Những đơn hàng giao thành công, đã thu COD bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG sẽ cập nhật trên hệ thống để bên Chủ hàng biết được tình trạng.
Chính sách hoàn phí
Chính sách hoàn phí
Đơn hàng này khách hàng từ chối nhận do các lỗi: thiếu hàng, hóa đơn, sai thông tin…(các lỗi thuộc về bên chủ hàng) đơn hàng phải quay về kho công ty thì khi đơn hàng quay kho công ty chủ hàng sẽ được MIỄN PHÍ dịch vụ. 
Chính sách bồi thường
Chính sách bồi thường
Toàn bộ hàng hóa của bên chủ hàng khi bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG tiếp nhận vận chuyển được tự động mua bảo hiểm hàng hóa 100% tới khi kiện hàng được giao thành công.Khi có thiệt hại xảy ra bên CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG cùng phía bảo hiểm sẽ làm thủ tục bồi thường theo quy định của bảo...
Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin
Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan chức năng yêu cầu. Không sử dụng, không...