1. Tên giao dịch

   CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG – CHI NHÁNH CẢNG TÂN VŨ

    - Địa chỉ: Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
    - Điện thoại / Fax: 0225.3262608/ 0225.3262604

2. Vị trí địa lý3. Sơ đồ tổng thể


  

4. Cơ sở vật chất

 

5. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại /  Email liên hệ

Lê Minh Hải

Giám đốc

Điện thoại: 0225.3262606
Email: hailm@haiphongport.com.vn

Nguyễn Mạnh Du

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3262959
Email: dunm@haiphongport.com.vn

Nguyễn Văn Dũng
Phó giám đốcĐiện thoại: 0225.3262601
Email: dungnv@haiphongport.com.vn

Phạm Văn Ngần
 Phó giám đốc
Điện thoại:
Email: nganpv@haiphongport.com.vn

6. Thông tin liên hệ

Đơn vị

Điện thoại/Fax/Email liên hệ

Ban Kinh doanh tiếp thị

Điện thoại/Fax: 0225.3614463

Bộ phận thủ tục - Ban Kinh doanh tiếp thị

Điện thoại/Fax: 00225.3629055
Email: billing.tv@haiphongport.com.vn

Trung tâm Điều hành sản xuất

Điện thoại/Fax: 0225.3614462/0225.3614359
Email: ops.tv@haiphongport.com.vn; trucban.tv@haiphongport.com.vn

Đội Giao nhận tổng hợp
Điện thoại/Fax: 0225.3262602
Email: cy.tv@haiphongport.com.vn

7. Một số hình ảnh của Chi nhánh