1. Tên giao dịch

   CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG – CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ

    - Địa chỉ: Số 5 Đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
    - Điện thoại / Fax: 0225.3765784 / 0225.3262892

2. Vị trí địa lý3. Sơ đồ tổng thể4. Cơ sở vật chất

5. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Nguyễn Bách Khoa

Giám đốc

Điện thoại : 0225.3827102 
Email: khoanb@haiphongport.com.vn

Hà Văn Quảng

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3765224
Email: quanghv@haiphongport.com.vn 

Phan Hoàng Long
Phó Giám đốc
Điện thoại: 0225.3260556
Email: longph@haiphongport.com.vn

Đơn vị

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Tổ Thủ tục - Ban Kinh doanh tiếp thị

Điện thoại: 0225.3765612
Email: eir.cv@haiphongport.com.vn
Tổ Cước - Ban Kinh doanh tiếp thị
Điện thoại: 0225.3629358
Email: tocuoc.cv@haiphongport.com.vn
Đội Container
Điện thoại: 0225.3827101
Email: cy.cv@haiphongport.com.vn

Ban Điều hành sản xuất

Điện thoại / Fax: 0225.3765784 / 0225.3262892
Email: ops.cv@haiphongport.com.vn


Điện thoại: 0225.3765117
Email: cuonglm.cv@haiphongport.com.vn