Giá dịch vụ cảng biển tại Cảng Hải Phòng năm 2017


Kính gửi các Quý khách hàng

     Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc công bố giá dịch vụ cảng biển tại Cảng Hải Phòng năm 2017 như sau:
     Kể từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2017, Cảng Hải Phòng sẽ áp dụng 05 Quyết định kèm theo biểu giá dịch vụ cảng biển tại Cảng Hải Phòng năm 2017, cụ thể:

1. Quyết định số 06/2017/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 kèm theo biểu giá dịch vụ Cảng biểu áp dụng cho các Chủ hàng và Chủ tàu vận tải nội địa. (Chi tiết tải tại đây)

2. Quyết định số 08/2017/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 kèm theo biểu giá dịch vụ Cảng biểu áp dụng cho các Chủ tàu (Đại lý tàu) vận tải biển quốc tế. (Chi tiết tải tại đây)

3. Quyết định số 09/2017/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 về việc ban hành giá dịch vụ áp dụng cho hình thức trả tiền ngay.(Chi tiết tải tại đây)

4. Quyết định số 10/2017/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 về việc ban hành giá dịch vụ cảng biển đối với các tàu quân sự hoặc tàu nghiên cứu khoa học. (Chi tiết tải tại đây)

5. Quyết định số 11/2017/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 về việc ban hành giá dịch vụ đối với các Chủ tàu và Chủ hàng khai thác tàu Roro chuyên tuyến tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng. (Chi tiết tải tại đây)
5.1 Thông báo về việc điều chỉnh cước tàu Roro năm 2017. (Chi tiết tải tại đây).
5.2 Thông báo bổ sung giá dịch vụ tàu Roro ngày 21/02/2017. (Chi tiết tải tại đây)
6. Các văn bản liên quan
        6.1 Quyết định điều chỉnh bổ sung một số giá dịch vụ thực hiện từ ngày 01/7/2017. (Chi tiết tải tại đây).
        6.2 Quyết định điều chỉnh giá xếp dỡ container đi thẳng, thực hiện từ ngày 10/8/2017. (Chi tiết xem tại đây).
6.3 Cơ chế giá dịch vụ năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.
Thông báo về việc điều chỉnh và bổ sung cơ chế giá dịch vụ năm 2017 của Cảng Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

     Để nhận thông tin chi tiết, đề nghị Quý khách hàng liên hệ:
        Phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
        Địa chỉ: Số 8A Trần Phú, P. Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
        Điện thoại: 031.3859456 / 3551834 / 3836109

     Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.
Tin liên quan