PHẠM HỒNG MINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị            NGUYỄN TƯỜNG ANH
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc

CHU MINH HOÀNG
Phó Tổng Giám đốc
HÀ VŨ HÀO
Phó Tổng Giám đốc
NGÔ TRUNG HIẾU
Phó Tổng Giám đốc
PHẠM TUẤN HẢI
Phó Tổng Giám đốc