Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Fax/Email

Nguyễn Tường Anh

Trưởng ban


Nguyễn Vũ Hà

Phó Ban
Thường trực

Điện thoại: 0225.38599805
Email: hanv@haiphongport.com.vn

Nguyễn Đoan Thiên Hoàng

Phó Ban

Điện thoại: 0225.3859967
Email: hoangndt@haiphongport.com.vn
Hà Văn QuảngThành viên
Điện thoại: 0225.3765224
Email: quanghv@haiphongport.com.vn
Nguyễn Văn DũngThành viênĐiện thoại: 0225.3269144
Email: dungnv@haiphongport.com.vn
Ngô Huy PhúcThành viênĐiện thoại: 0225.3859804
Email: phucnh@haiphongport.com.vn
Nguyễn Duy AnhThành viênĐiện thoại: 0225.3859456
Email: anhnd@haiphongport.com.vn