Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS tại Cảng Hải Phòng

Lượt xem:2631
Ngày đăng:25/06/2019
Cỡ chữ
Bản in
Tổng công ty HHVN thay đổi Người đại diện phần vốn tại Cảng Hải Phòng và giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS tại Đại hội cổ đông 2019 của Cảng Hải Phòng (Chi tiết xem tại đây)
TOP