Tan Vu Terminal – The key unit of Hai Phong Port
Tan Vu Terminal – The key unit of Hai Phong Port
Over the years, Hai Phong Port has focused on developing container terminals in Dinh Vu area, which makes it become the largest and most modern container port in the North of Vietnam.
First vessel unloading of QC 9 and QC 10 gantry cranes at Tan Vu Terminal
First vessel unloading of QC 9 and QC 10 gantry cranes at Tan Vu Terminal
19 giở tối 27/8/2017, tàu BARRY TRADER của hãng Mearsk Line đã cập Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng và được xếp dỡ hàng hóa bằng 02 cần trục giàn QC 9 và QC 10. Đây là 02 cần trục giàn hiện đại nhất hiện nay tại khu vực Hải Phòng vừa được Cảng Hải Phòng đầu tư và đưa vào khai thác.