PORT OF HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY
Add: No. 8A Tran Phu, May To Ward , Ngo Quyen District, Hai Phong City
Phone: (+84-225) 3859 945 / 3652 192  -  Fax: (+84-225) 3859 973 / 3652 192


BUSSINESS DEPARTMENT
Tel: (+84-225) 3551 834 / 3836 109
Fax: (+84-225) 3859 924
Phone: 0913 243 360MILITARY & SECURITY DEPARTMENT

Tel: (+84-225) 3859 814
Phone: 0913 560 986PERMANENT SECURITY 24/24 HAI PHONG
Tel: (+84-225) 3859 947 / 3859 814
Fax: (+84-225) 3551 337
Phone: 0913 240 880 / 0913 560 986

Captcha