Trung tâm sửa chữa

1. Tên giao dịch

   TRUNG TÂM SỬA CHỮA

    - Địa chỉ: Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

2. Vị trí địa lý


3. Một số chức năng nhiệm vụ chính

- Thực hiện việc sửa chữa bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt đối với các phương tiện, thiết bị và công cụ xếp dỡ.

-Phối hợp với các Chi nhánh thuộc Cảng Hải Phòng trong công tác quản lý kỹ thuật, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, thiết bị và công cụ xếp dỡ và tổ chức thực hiện đáp ứng nhu cầu sản xuất thường xuyên, liên tục.

-Triển khai, thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho các phương tiện, thiết bị toàn Cảng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

-Triển khai, thực hiện công tác đảm bảo kỹ thuật 24h/24h cho phương tiện, thiết bị trong ca sản xuất.

-Thực hiện cung cấp dịch vụ sửa chữa, vệ sinh container.

-Cung cấp nhân lực và dịch vụ kỹ thuật: Bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện thiết bị cho các cảng khu vực Hải Phòng theo quy định.

4. Cơ cấu tổ chức 
- Ban lãnh đạo Trung tâm sửa chữa:

Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động công tác của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Văn phòng Trung tâm:

+ Quản lý, theo dõi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật và kiểm tra sửa chữa bảo dưỡng, đảm bảo kỹ thuật các PTTB, giám định sửa chữa container, cung cấp dịch vụ kỹ thuật ngoài Công ty.
+ Quản lý, thống kê kỹ thuật, kiểm soát chi phí. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng các cấp, kế hoạch dự trù vật tư. Thực hiện quản lý, trang cấp và theo dõi việc sử dụng vật tư theo quy định của Công ty.
+ Quản lý lao động, thực hiện công tác hành chính tổng hợp, công tác tiền lương, chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật, huấn luyện đào tạo cho người lao động, công tác đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo KPI.
+ Theo dõi thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, Công tác giám sát chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO, Công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu.

- Ban chỉ huy Đội sửa chữa 1, Đội sửa chữa 2

Chỉ đạo, điều hành Đội sửa chữa thực hiện nhiệm vụ:
+ Quản lý nhân lực, trang thiết bị để lên kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa PTTB.
+ Bố trí, tổ chức lực lượng đi ca 24/7 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật cho PTTB.
+ Tham gia quản lý, thống kê, theo dõi tình trạng kỹ thuật và tình hình sử dụng PTTB.
+ Bố trí nhân lực, lao động thực hiện cung cấp dịch vụ ngoài theo sự điều động của lãnh đạo Trung tâm.
+ Quản lý, sử dụng, thay thế vật tư phụ tùng theo đúng quy định.

Bộ phận kỹ thuật

+ Giúp việc cho Đội sửa chữa trong công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật và tình hình sử dụng PTTB.
+ Trực tiếp thực hiện một số việc sửa chữa bảo dưỡng theo yêu cầu và thực hiện công tác đảm bảo kỹ thuật.
+ Theo dõi việc sử dụng vật tư phụ tùng theo đúng quy định.

Tổ sửa chữa Cơ khí

+ Bố trí công nhân kỹ thuật để thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng, đảm bảo kỹ thuật PTTB theo chuyên môn về cơ khí. Bao gồm: Cơ đế, kết cấu thép, sắt hàn, máy gầm, thủy lực, truyền động, ...
+ Quản lý, sử dụng công dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị được giao theo đúng quy định.

Tổ sửa chữa điện

+ Bố trí công nhân kỹ thuật để thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng, đảm bảo kỹ thuật PTTB theo chuyên môn về điện. Bao gồm: Điện Đế, QC, RTG, hệ thống DGPS, điện ô tô nâng hàng, điện trạm, điện truyền tải, điện chiếu sáng, điện container lạnh, ...
+ Quản lý, sử dụng công dụng cụ, đồ nghề, trang thiết bị được giao theo đúng quy định.

Bộ phận dịch vụ

Bố trí nhân viên, công nhân kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ giám định, sửa chữa container và nhiệm vụ cung cấp dịch vụ ngoài Công ty.

5. Cơ sở vật chất

STTChủng loại PTTBSố lượng PTTB
C.VẽT.Vũ
01Cần trục giàn QC 35,6 - 40 tấn0408
02Cần trục chân đế 05 - 45 tấn0507
03Cần trục giàn RTG 35,6 - 40 tấn0826
04Xe nâng hàng Container 07 - 45 tấn0409
05Cần trục bánh lốp 35 - 70 tấn0201
06Xe nâng hàng Forklift 04 - 30 tấn1012
07Ô tô vận chuyển2541
08Khung cầu container tự động
10
09Khung cầu container bán tự động1825
10Gầu ngoạm các loại1501
11Xe xúc gạt01
12Máy phát điện dự phòng0303
Tổng số:95143
238

Ngoài ra, còn các loại công cụ xếp dỡ, hệ thống trạm điện, hệ thống điện phục vụ container lạnh và hệ thống điện chiếu sáng.

6. Thông tin liên hệ

Họ tên Chức vụSố điện thoại
Lê Mạnh CườngTrưởng trung tâm0912518388
Trần Văn ThắngPhó trưởng trung tâm (Phụ trách Cảng Tân Vũ)0936633329
Nguyễn Văn HiệpPhó trưởng trung tâm (Phụ trách Cảng Chùa Vẽ)0913020128


Đơn vịĐiện thoại/Email/Fax
Văn phòng trung tâmĐiện thoại: 0225.38831620
Đội dịch vụ sửa chữaĐiện thoại: 0912811207
Đội sửa chữa 1Điện thoại: 0225.3765022
Đội sửa chữa 2Điện thoại: 0225.3262605

7. Một số hình ảnh của Trung tâm