Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Sáng 18/7/2019, tại Văn phòng Cảng Hải Phòng (số 8A Trần Phú, Hải Phòng), công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự hội nghị, lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng giám đốc, ông Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch Công đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Về phía Cảng Hải Phòng có các ông, bà trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát Công ty, đại diện lãnh đạo các chi nhánh, công ty con, phòng ban trực thuộc toàn Công ty.Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.
 

Ông Nguyễn Tường Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019 tuy sản lượng hàng hóa thông qua các cảng khu vực Hải Phòng biến động giảm so với cùng kỳ năm 2018, song với các biện pháp tích cực trong công tác sản xuất kinh doanh, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty đặc biệt là giải pháp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thị trường, khách hàng, Cảng Hải Phòng đã hoàn thành toàn diện vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản suất kinh doanh, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2018.

6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng hợp nhất toàn công ty mẹ đạt 17,147 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.131,7 tỷ đồng, đạt 51,45% kế hoạch và tăng 10,7 % so với cùng kỳ 2018. Đối với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, sản lượng hàng hóa thông qua đạt 13,157 triệu tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 51,3% kế hoạch; doanh thu dự kiến đạt trên 852,266 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2018 và đạt 50,6% kế hoạch năm; thị phần của Cảng trong khu vực Hải Phòng chiếm 42,5%. Thu nhập, đời sống của CBCNV toàn Cảng được đảm bảo và ổn định.
 

Sau phần tham luận của Cảng Hoàng Diệu, Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ, phòng Kinh doanh, Trung tâm CNTT, phòng Kỹ thuật, ông Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng giám đốc Công ty đã phát biểu phân tích những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình tổ chức sản xuất, điều hành và khai thác Cảng. Trong triển khai nhiệm vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2019, toàn Công ty sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu trọng tâm là thị trường và khách hàng.

 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ghi nhận những đóng góp của Cảng Hải Phòng trong sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện nhiệm vụ của toàn Tổng công ty, đồng thời nhấn mạnh việc Cảng Hải Phòng cần có những giải pháp tích cực hơn nữa trong tổ chức và điều hành sản xuất, tăng cường công tác khách hàng, triển khai việc đổi mới cơ cấu phù hợp với lộ trình cổ phần hóa của Tổng công ty. Ông Phạm Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Cảng Hải Phòng sẽ khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiến hành việc đầu tư 2 bến Cảng tại Lạch Huyện để phù hợp với lộ trình phát triển của cơ cấu hàng hóa và xu thế vận tải trên thế giới, đáp ứng việc phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Tin và ảnh: VPCT