Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2019
Cảng Hải Phòng thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)