Hội nghị đại biểu Người lao động Cảng Hải Phòng năm 2019, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
Sáng ngày 28/02/2019, công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. 118 đại biểu đại diện cho cán bộ công nhân lao động toàn Công ty đã về dự hội nghị.


Đến dự hội nghị, đại biểu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có: ông Nguyễn Đình Chung - Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng giám đốc, ông Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch Công đoàn, đại diện các Ban nghiệp vụ và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng.

Ông Phạm Hồng Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty điều hành phiên trù bị, giới thiệu công tác bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký hội nghị, thông qua chương trình và khai mạc hội nghị.Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm: ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng giám đốc, ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị người lao động từ cấp cơ sở. Ông Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.Trong năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn do biến động về cơ cấu và sản lượng hàng hóa qua cảng biển khu vực Hải Phòng, tình hình các cảng cạnh tranh khai thác và sự ra đời của nhiều cảng mới, ảnh hưởng của một số cơ chế chính sách về quản lý, luồng hàng hải chậm được duy tu nạo vét đúng chuẩn tắc v.v… Song cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã khắc phục khó khăn, cơ cấu lại tổ chức, đổi mới công tác quản trị, tập trung công tác thị trường, tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư hạ tầng và phương tiện thiết bị. Tổng sản lượng hàng hóa hợp nhất đạt 33,18 triệu tấn, doanh thu trên 2.224 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 600 tỷ đồng, an ninh trật tự được giữ vững, ổn định việc làm và đời sống cho các bộ công nhân viên. Năm 2019, toàn Cảng phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất 35,170 triệu tấn, doanh thu hợp nhất đạt 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 550 tỷ đồng.
Hội nghị đã nghe tham luận của đại diện công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ và Công đoàn Công ty về các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập cho CBCNV, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của toàn Công ty.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng đã đạt được trong năm 2018, trả lời một số kiến nghị, đồng thời định hướng, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019.Ông Phạm Văn Lin - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ghi nhận sự kết phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn trong công tác bố trí sắp xếp lao động, đảm bảo các quyền, lợi ích và các chế độ chính sách đối với người lao động, công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực.Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhấn mạnh các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2019 đối với công tác kinh doanh khai thác, quản trị, đầu tư, sửa chữa và công nghệ thông tin, việc đảm bảo năng suất và thực hành tiết kiệm, công tác phối kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 với kết quả cao nhất.Nội dung phát động thi đua đã được phát động tại hội nghị và phổ biến tới toàn thể CBCNLĐ. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với 100% biểu quyết nhất trí. 

Tin và ảnh: VPCT