Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với công ty có vốn góp của Cổ đông lớn
CTCP Cảng Hải Phòng ký hợp đồng cho thuê thiết bị với CTCP Cảng Quy Nhơn (Chi tiết xem tại đây)