Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với công ty con
CTCP Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu ký hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa, sửa chữa container (Chi tiết xem tại đây)