Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với công ty con
Cảng Hải Phòng ký hợp đồng năm 2021 với CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Chi tiết xem tại đây)