Đoàn Thanh niên Cảng Hải Phòng triển khai tháng Thanh niên
     Mở đầu cho Tháng Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức một loạt các hoạt động nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
    

 

 

     Ban chấp hành đoàn đã nhanh chóng kiện toàn các đội tình nguyện phòng chống Covid-19, phối hợp với Công đoàn Công ty trang bị bổ sung Pano đứng (standee) với nội dung hướng dẫn và áp dụng thông điệp 5K tại các vị trí có nhiều người qua lại tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu; Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ; Chi nhánh Cảng Tân Vũ; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ; Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics. Ngày 25/02 đội tình nguyện đã đi phát các trang thiết bị y tế như khẩu trang, nước khử khuẩn tại các vị trí ra vào, nơi làm việc và bộ phận giao dịch với khách hàng trên địa bàn toàn Công ty.

     Đội tình nguyện đã trực tiếp giới thiệu và cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại cho Cán bộ đoàn viên thanh niên và người lao động của Công ty.

     Ngoài các hoạt động tham gia với Thành đoàn Hải Phòng, Ban chấp hành đoàn Thanh niên Công ty sẽ tổ chức một loạt các hoạt động do đoàn thanh niên quản lý trên địa bàn Công ty và triển khai một số hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn quận Kiến An.

     Với sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể CBCNV người lao động, sự chung tay và phối hợp của các tổ chức đoàn thể, Cảng Hải Phòng luôn sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Công ty và cộng đồng, đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ.
Văn phòng Công ty