Ngày truyền thống Công nhân Cảng Hải Phòng: Phát triển để xứng đáng với truyền thống 88 năm

Ngày truyền thống Công nhân Cảng Hải Phòng: Phát triển để xứng đáng với truyền thống 88 năm

Có thể nói, Cảng Hải Phòng là một trong những nơi đầu tiên của Việt Nam có giai cấp công nhân xuất hiện. Tiền thân từ những phu khuân vác đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, có nước uống và chống đánh đập giành thắng lợi vào ngày 24.11.1929, đến nay đã 88 năm, công nhân Cảng Hải Phòng luôn là...
Đại hội Công đoàn Cảng Hải Phòng lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Cảng Hải Phòng lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2017, Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tổ chức thành công tại Văn phòng Cảng Hải Phòng (số 8A Trần Phú Hải Phòng).