Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản cuộc hop Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản cuộc hop Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản cuộc hop Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016
Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Hãng tàu Heung-A (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại Cảng Hải Phòng.

Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Hãng tàu Heung-A (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại Cảng Hải Phòng.

Chiều ngày 04/4 và sáng 05/4/2017, Lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tiếp và làm việc với ông Hwan Ku Lee, Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc Hãng tàu Heung-A (Hàn Quốc) kiêm chủ tịch Hội đồng Quản trị liên doanh HPH với Cảng Hải Phòng.