Hoàn thiện Nhà văn phòng điều hành, thủ tục và khu vực bãi hậu phương cầu 3 - 4  tại Cảng Tân Vũ

Hoàn thiện Nhà văn phòng điều hành, thủ tục và khu vực bãi hậu phương cầu 3 - 4 tại Cảng Tân Vũ

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu quản lý khai thác cảng biển container lớn nhất Việt Nam, Cảng Hải Phòng đã đầu tư xây dựng và chuẩn bị hoàn thiện Nhà văn phòng điều hành, thủ tục, nhà xe và hệ thống bãi hậu phương cầu 3 - 4 tại Cảng Tân Vũ.
Khẩn trương lắp đặt 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại Cảng Tân Vũ

Khẩn trương lắp đặt 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại Cảng Tân Vũ

Nhằm tăng cường năng lực xếp dỡ và tiếp nhận container, khai thác các tàu có chiều ngang xếp hàng trên boong tàu 14 hàng container, xếp cao 5 trên mặt boong tại Cảng Tân Vũ, tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực khai thác cảng của Cảng Hải Phòng tại khu vực phía Bắc và đáp ứng yêu cầu khách hàng,...
Biểu dương công nhân lao động tiêu biểu, công nhân lao động xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2016

Biểu dương công nhân lao động tiêu biểu, công nhân lao động xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2016

Đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ (19/5/2017) Tổng giám đốc và Công đoàn Cảng Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu Công nhân lao động tiêu biểu và Công nhân lao động xuất sắc Cảng Hải Phòng năm 2016.
Đại hội Hội cựu chiến binh Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Hội cựu chiến binh Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 18/5/2017 tại Văn phòng số 8A Trần Phú Hải Phòng, Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Cảng Hải Phòng đã thành công tốt đẹp.
Phát động hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017, khu vực phía Bắc

Phát động hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017, khu vực phía Bắc

Phát động hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017, khu vực phía Bắc