Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cảng Hải Phòng năm 2013

Lượt xem:3740
Ngày đăng:27/03/2015
Cỡ chữ
Bản in
Năm 2013 Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra
 
 

Trong đó nổi bật về công tác xây dựng Đảng  với công việc sau: Mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 228 quần chúng ưu tú; 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính cho 65 đảng viên diện quy hoạch; Kết nạp 78 đảng viên mới, Tiếp nhận 7 đảng viên từ nơi khác đến, chuyển sinh hoạt đảng cho 80 đảng viên nghỉ chế độ và chuyển công tác; Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 11 đồng chí.

Đảng bộ đã tổ chức 16 lớp quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ; 04 lớp quán triệt, học tập Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quy định số 181; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho 60 cán bộ làm công tác kiểm tra của các cấp uỷ;  01 lớp quán triệt chuyên đề  năm 2013 cho cán bộ chủ chốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, đồng thời cung cấp tài liệu để các chi, đảng bộ tuyên truyền cho toàn thể cấn bộ, đảng viên vào kỳ sinh hoạt định kỳ.

- Công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát toàn khoá của UBKT Đảng uỷ Công ty được thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng của Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ.

- Về Kết quả phân loại TCCSĐ năm 2013: Có 28/28 TCCSĐ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh ”, trong đó có 14 TCCSĐ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.  

Về kết quả phân loại chất lượng đảng viên:  Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 258 Đ/c = 19,85%,  trong đó có 68 đạt xuất sắc tiêu biểu.

Nhân dịp 3 năm của nhiệm kỳ 2011-2015 Ban Thường vụ xét khen thưởng 15 tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm 2011 - 2013”.  

Tin: Lê Tiến Dũng
Phó Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Cảng
TOP
Tin liên quan