Triển khai công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu

Lượt xem:4506
Ngày đăng:01/11/2017
Cỡ chữ
Bản in
Sáng ngày 31/10/2017, lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã triển khai công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu.
Theo Quyết định số 3303/QĐ-CHP ngày 30/10/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bổ nhiệm ông Trần Lưu Phương - Kỹ sư Máy tàu thủy, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Anh văn, hiện là Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu được cử nhận nhiệm vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu và cử ông Trần Lưu Phương là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu là 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu kể từ ngày 01/11/2017. 
Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu cũng đã công bố Quyết định số 1008/QĐ-CHD ngày 30/10/2017 về việc bổ nhiệm ông Trần Lưu Phương giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/11/2017. 


Tin và ảnh: VPCT.

TOP
Tin liên quan