Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Lượt xem:1233
Ngày đăng:21/07/2017
Cỡ chữ
Bản in
Ngày 19/7/2017, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hùng Việt - Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Tường Anh - Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 

Trong 6 tháng đầu năm, Cảng Hải Phòng đã phải đối mặt với nhiều biến động chung về tình hình hàng hóa thông qua cảng do ảnh hưởng của thị trường, thành phố triển khai xây dựng một số công trình giao thông, cầu đường, sản lượng hàng hóa của toàn khu vực Hải Phòng sụt giảm. Tổng sản lượng toàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đạt 17,43 triệu tấn, bằng 48,86% kế hoạch. Công ty mẹ Cảng Hải Phòng đạt 12,51 triệu tấn, bằng 97% so với cùng kỳ 2016 và đạt 46,4% kế hoạch năm. Trong 6 tháng cuối năm, Cảng Hải Phòng tiếp tục chính sách duy trì và đổi mới để thu hút khách hàng, mở rộng hợp tác với nhiều đối tác để đa dạng hóa loại hình dịch vụ, bố trí sắp xếp lao động hợp lý, ổn định việc làm cho người lao động, phấn đấu đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao. 
Công tác đầu tư, phát triển Cảng vẫn đang được tiếp tục triển khai. Tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, trong quý 3/2017, Cảng sẽ đưa vào sử dụng Văn phòng làm việc và Trung tâm điều hành sản xuất; khánh thành đưa vào sử dụng 02 cần trục giàn tuyến cầu tàu tầm với 14 row container, bổ sung thêm bãi chứa hàng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tìn. Tại Cảng Chùa Vẽ, tập trung cải tạo bến 3-4 để lắp đặt cần trục quay, mở rộng vũng quay tàu. Cảng cũng đang xúc tiến các thủ tục để triển khai đâu tư 02 bến tại Cảng đầu mối Lạch Huyện.   

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị và giao nhiệm vụ cho CBCN Cảng Hải Phòng. 

Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Hải Phòng phát biểu tổng kết, bế mạc hội nghị. 
Tin và ảnh: TĐTT 

TOP
Tin liên quan