Hội nghị đại biểu người lao động Cảng Hải Phòng năm 2017

Lượt xem:1691
Ngày đăng:28/04/2017
Cỡ chữ
Bản in
Sáng ngày 28/4/2017 tại Văn phòng Công ty số 8A Trần Phú, Hải Phòng - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017. Tới dự Hội nghị có ông Nuyễn Văn Hạnh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, thường trực Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Về phía Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có các ông, bà: Bí thư Đảng ủy; các Thành viên Hội đồng Quản trị ; Ban Tổng giám đốc; Ban Kiểm soát; Ban Chấp hành Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Các đại biểu các Công ty TNHH MTV, Chi nhánh, phòng ban, đơn vị đã được bầu tại hội nghị Người lao động đơn vị; đại diện các ông ty con do Cảng Hải Phòng năm giữ 51% vốn.

Hội nghị bầu Đoàn chủ tịch gồm Ông Nguyễn Hùng Việt - Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng và ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng

Ông Nguyễn Hùng Việt - Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng báo cáo Tổng kết năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và giải đáp kiến nghị.  

Ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng báo cáo kết quả thực hiện quỹ hoạt động xã hội, quỹ phuc lợi, quỹ Tổ ấm giá đình, khen thưởng khách hàng 

Thành tích của Cảng Hải Phòng năm 2016 được Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thừa ủy quyền của Bộ trưởng trao cờ, ông Nguyễn Hùng Việt - Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng đại diện CBCNV Cảng Hải Phòng đón nhận cờ.

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. 

Hội nghị đã phát động nội dung thi đua năm 2017, biểu quyết thông các các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng đầu tư phát triển Cảng trong giai đoạn mới. 
Tin và ảnh. TĐTT 

TOP
Tin liên quan