Cảng Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư bến cảng số 3 - 4 tại Khu bến cảng Lạch Huyện

Lượt xem:1714
Ngày đăng:26/09/2018
Cỡ chữ
Bản in
Ngày 22/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 366/TT-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc đầu tư các dự án tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.
Thông báo nêu rõ, hệ thống các cảng biển nói chung và các bến cảng khu vực Hải Phòng nói riêng trong thời gian qua đã có bước phát triển quan trọng, góp phần phát triển giao thông vận tải của cả nước. Cùng với các công trình giao thông khác, cảng biển ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường biển; chất lượng dịch vụ logistics được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của khu vực và cả nước. Một số cảng biển khu vực Hải Phòng đã được đầu tư hiện đại, nhanh, có tốc độ tăng trưởng khá cao, năng lực bốc dỡ hàng hóa được cải thiện, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Để phục vụ cho việc đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Khu bến cảng Lạch Huyện) và khu dịch vụ hậu cần sau cảng - dịch vụ logistics, điều chỉnh Quy hoạch Khu bến cảng Lạch Huyện phải đảm bảo các yêu cầu: Tạo sức thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài để đầu tư phát triển các bến cảng và khu dịch vụ logistics; đảm bảo và nâng cao tính cạnh tranh quốc gia trong việc thu hút lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu và hàng hóa trung chuyển thông qua cảng.
Về chủ trương Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đầu tư bến cảng số 3 và số 4, việc đầu tư xây dựng các bến cảng này cần phải được thực hiện nhanh, đúng pháp luật, bảo đảm phát huy truyền thống lịch sử của Cảng Hải Phòng và phát triển trong tương lai có tính cạnh tranh lâu dài của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về chủ trương đầu tư các bến cảng số 3, 4 Khu bến cảng Lạch Huyện của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng để phục vụ việc di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu; đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, hoàn thiện lại nội dung báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3 và số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Ngoài ra, về điều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu bến cảng Lạch Huyện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển các bến cảng còn lại (sau các bến số 3, 4 được quy hoạch để thực hiện di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) của Khu bến cảng Lạch Huyện đảm bảo Quy hoạch có tầm nhìn, định hướng tốt, có tính kết nối tốt các phương thức vận tải trong khu vực; hài hòa với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng chung và đáp ứng việc tiếp nhận tàu cỡ lớn.

 

Nguồn : Báo Chính phủ

TOP
Tin liên quan