Cảng Hải Phòng thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Lượt xem:486
Ngày đăng:15/10/2018
Cỡ chữ
Bản in
Công bố về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 của Công ty. Thông tin được điều chỉnh như sau:
Người đại diện theo pháp luật của Công ty : Ông Cao Trung Ngoan - Quyền Tổng Giám đốc Công ty 
TOP
Tin liên quan