Cảng Hải Phòng lựa chọn đơn vị kiểm toán

Lượt xem:116
Ngày đăng:11/07/2019
Cỡ chữ
Bản in
Cảng Hải Phòng lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)
TOP
Tin liên quan