Các đơn vị, địa phương chủ động phòng chống bão số 4

Các đơn vị, địa phương chủ động phòng chống bão số 4

Ngày 15/8/2018, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng chủ trị họp đột xuất với các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP, lãnh đạo UBND các quận, huyện triển khai các nhiệm vụ phòng chống bão số 4.