Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018. Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:1448
Ngày đăng:06/02/2018
Cỡ chữ
Bản in
Sáng ngày 06/02/2018 tại Văn phòng Cảng Hải Phòng (số 8A Trần Phú, Hải Phòng), Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018 - Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã thành công tốt đẹp. 
Tới dự hội nghị, đại biểu cấp trên và Thành phố Hải Phòng có các đồng chí: đồng chí Lê Anh Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty HHVN, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty HHVN và đại diện các ban Tổng công ty và Công đoàn Tổng Công ty HHVN, đồng chí Phó Chủ tịch và đại diện các ban Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hải Phòng. Về phía Cảng Hải Phòng có các đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty; Ban Kiểm soát Công ty; Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty; các đồng chí đại biểu các Công ty TNHH MTV, Chi nhánh, phòng ban trực thuộc được bầu từ Hội nghị cơ sở theo số lượng quy định; đại diện lãnh đạo các Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần. Đồng chí Nguyễn Tường Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng điều hành phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký hội nghị. 


Hội nghị bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí: đồng chí Phùng Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Nguyễn Hùng Việt - Tổng giám đốc Công ty, đồng chí Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đồng chí Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị Người lao động từ cơ sở và đại biểu dự hội nghị.Đồng chí Nguyễn Hùng Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; giải đáp kiến nghị của Hội nghị Người lao động cơ sở. Các đơn vị đã có nhiều tham luận đóng góp về giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đánh giá, ghi nhận những kết quả mà cán bộ công nhân lao động Cảng Hải Phòng đạt được trong năm 2017, phân tích những tồn tại cần khắc phục, chỉ đạo những giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể năm 2017 và nội dung đề xuất sửa đổi; báo cáo kết quả thực hiện quỹ hoạt động xã hội, quỹ phúc lợi, quỹ tổ ấm gia đình, quỹ khen thưởng đồng thời thảo luận về kế hoạch sử dụng các quỹ năm 2018. Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị và phát động thi đua năm 2018.  Đồng chí Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổng kết và bế mạc hội nghị. Tin và ảnh: VPCT. 

TOP
Tin liên quan