Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty con

Lượt xem:449
Ngày đăng:16/01/2019
Cỡ chữ
Bản in
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chấp thuận việc ký kết hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và các Công ty con do Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ( Chi tiết xem tại đây).
TOP
Tin liên quan