BCTC bán niên đã soát xét năm 2018

Lượt xem:706
Ngày đăng:30/08/2018
Cỡ chữ
Bản in
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (Chi tiết xem tại đây).
- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
- Giải trình biến động kết quả kinh doanh bán niên năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
- Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính bán niên năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).
TOP
Tin liên quan