Các dự án đầu tư phát triển

Các dự án đầu tư phát triển

Dự án đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư bao gồm 05 bến tàu cho tàu tải trọng đến 55.000DWT ra vào làm hàng, tổng chiều dài các bến tàu là 980,6m
Mục tiêu phát triển của Cảng

Mục tiêu phát triển của Cảng

Dự án khu Cảng Đình Vũ đã xây dựng xong 4 cầu dài 785m gồm có 2 cầu tổng hợp và 2 cầu container, dự kiến hoàn thành trong năm 2010. Dự án khu chuyển tải Bến Gót - Lạch Huyện đã hoàn thành xong 02 bến phao số 1,2 và bến thả neo tự do BG5