Các Dự án Công nghệ thông tin cấp thiết năm 2019

Lượt xem:650
Ngày đăng:08/05/2019
Cỡ chữ
Bản in
DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CẤP THIẾT NĂM 2019

 TTThông tin gói thầuDự kiến thời gian
 thực hiện
Thông tin chi tiết 
 1Dự án trang bị hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
04 tháng

- Thông báo mời chào hàng
- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
- Thông tin khác có liên quan 
2Dự án đầu tư hệ thống phần mềm Quản lý tài chính kế toán Cảng Hải Phòng
09 tháng
- Thông báo mời chào hàng
- Thông tin khác có liên quan 
3Dự án đầu tư hệ thống ePort tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
09 tháng

- Thông báo mời chào hàng
- Thông tin khác có liên quan 
4Tư vấn chiến lược phát triển công nghệ thông tin của Cảng Hải Phòng giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 202503 tháng
- Thư mời quan tâm
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Thông báo mời chào hàng
- Thông tin khác có liên quan 
TOP