1. Tên giao dịch

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

  - Địa chỉ: Số 5 Đường Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng,Việt Nam
  - Điện thoại: 0225.3747913 / Fax: 0225.3747913

  - Tài khoản Tiền Việt: 0200101690698 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - C/N Hải Phòng.

2. Vị trí địa lý



3. Cơ sở vật chất và Trang thiết bị thực tập

4. Các nghề đào tạo


5. Thông tin Ban lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Nguyễn Văn Nguyên

Chủ tịch HĐTV
kiêm Giám đốc

Điện thoại / Fax: 0225.747913
Email: nguyennv@haiphongport.com.vn

Hà Văn Sỹ

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0225.3747705
Email: syhv@haiphongport.com.vn


6. Thông tin liên hệ

Đơn vị

Điện thoại / Fax liên hệ

Phòng Tổng hợp

Điện thoại: 0225.3747711

Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0225.3822900


7. Một số hình ảnh của Công ty

Vận hành xe xúc gạt